Joe Biden đắc cử, trở thành tổng thống Mỹ …

Joe Biden đắc cử, trở thành tổng thống Mỹ …

Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ sau khi chiến thắng ở Pennsylvania, trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ

Với thắng lợi ở Pennsylvania, cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ có tổng cộng 273 phiếu và vượt …

Hot Now

Add your comment

Your email address will not be published.